Пишете ни!
Сончоглед Јаболко Компир Пиперка Домат Пченка Пченица Соја Малина Вишна Грозје Роза Шеќерна репка Шеќерна трска Srpski Makedonski Slovenščina Polski Portuguese Spanish Italiano Français English Русский 中国的
"Меѓусебни односи
на пченица
(Triticum vulgare)
и кукољ
(Agrostemma githago)
na кафеави почви и смолници"

Дипл. инж. Даница ГАЈИЌ
– докторска дисертација –

 

AGROSTEMIN®
е пронајдок на д-р Даница Гајиќ.
Се произведува според патентното досие бр. 32749 на Сојузната канцеларија
за патенти на СФРЈ

 

"Тој е целосно безопасен
за луѓето, животните (вклучително и пчелите)
и природната;
не бара посебни мерки на ХТЗ"

 

БУКВАР
примена и постигнати ефекти

 

ИНСТРУКЦИИ & ПРОСПЕКТИ

Упатство
( *.pdf – 43 str. 3,50 Mb )

Упатство
( "зелена" 9 стр. 0,54 Mb )
( "профи"  9 стр. 0,66 Mb )

 

ДЕМОНСТРАЦИОНИ   ТЕСТОВИ
  приказ резултатите  
( во Србија и во Светот )

 

ПРЕПОРАКИ
ОД  ЕМИНЕНТНИ  ЕКСПЕРТИ

 

Г А Л Е Р И Ј А

 

AGROSTEMIN®
природен заштитник
на зрачење

Институт за нуклеарни науки "Винча", Белград, С Р Б И Ј А

 

НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА

Златен медал
на Светската организација
за заштита
на интелектуалната сопственост
( W I P O )

 

E u r e k a  88.

 

Политика експрес
од 2 јули 1988 година

ГОРДОСТ НА СВОЈОТ НАРОД

"Агростемин"
на Српската академија на науките и уметностите претставен. Научно достигнување со кое секоја Академија на науките би била горда

 

ДЕМОНСТРАЦИОНИ   ТЕСТОВИ
  приказ резултатите  
( во Србија и во Светот )

 

ПРЕПОРАКИ
ОД  ЕМИНЕНТНИ  ЕКСПЕРТИ

 

Г А Л Е Р И Ј А

 

 
ГОРДОСТ НА НАШИОТ НАРОД
 

"Агростемин" претставен на Српската академија
на науките и уметностите

Научно достигнување со кое би се гордеела секоја Академија на науките

 
 
 

- Природен биорегулатор "Агростемин", чиј автор е д-р Даница Гајиќ, која неодамна го доби Златниот медал на ООН за овој изум како животно дело, претставува влез на Југославија во 21 век. "Агростемин" е шанса да се зголеми производството на храна и да се подобри нејзиниот квалитет. излезете од економската криза...

Ова беше речено вчера во Српската академија на науките и уметностите, за време на презентацијата на "Агростемин" пред пошироката научна и стручна јавност. На презентацијата присуствуваа претставници на САНУ, истакнати и водечки научници од областа на биомедицинската медицина, бизнисмени и други...

"Нејзиниот придонес во науката е таков што секоја Академија, вклучително и онаа во Стокхолм, може да се гордее со тоа. На овој начин Светската организација за интелектуална сопственост го привлече нашето внимание, доделувајќи му го најголемото признание на нашиот истражувач, за важноста на "Агростемин". достигнување достојно за гордост на целиот наш народ" - заклучи Шарковиќ.

Академик проф. Д-р Јубиша Ракиќ, претседател на Комитетот за биомедицински истражувања на САНУ, исто така го пофали "Агростемин": "Ова откритие е доменот на универзалната биологија. Тоа е, всушност, нов начин на научно размислување и треба да му се посвети најголемо внимание"...

Проф. Д-р Лазар Аврамов, проф. Д-р Божидар Гагро и други водечки аграрни научници од Југославија, исто така, укажаа на неотуѓивата важност на пронајдокот како што е "Агростемин", високо ценејќи го фактот дека тој е создаден со децении и дека д-р Даница Гајиќ му го дала целиот свој живот.

"Политика експрес" 02.07.1988 година.

Copyright © 2006-2009 AGROSTEMIN